Jan 11

SAICA Ouditklerk / Leerlingrekenmeester

 • Date Listed

  11/01/2018

 • Advertised By
  Private
 • Job Type
  Full-Time
 • Employment Equity
  Non EE/AA

Goed gevestigde Rekenmeesters- en Ouditeurspraktyk in Durbanville het ‘n vakante posisie vir ‘n Leerlingrekenmeester om sy/haar SAICA Opleidingskontrak by ons firma te begin.
Die ideale persoon sal beskik oor ‘n toepaslike SAICA erkende graad, of tans besig wees om te studeer vir ‘n toepaslike graad (B.Compt), moet energiek en doelgerig wees met bereidwilligheid om te leer en ook akademies te presteer.
Die suksesvolle kandidaat sal tydens sy/haar opeleidngskontrak praktiese blootstelling en opleiding ontvang in onder andere die ouditproses, opstelling van finansiële state, inkomstebelasting vir maastkappye en individue, BTW, waardasies ens, met die doel om hierdie take self uit te voer as deel van die daaglikse pligte.

Ideale eienskappe en vaardighede:
– Gepaste graad, of tans besig om te studeer na ‘n gepaste graad
– Energiek, hardwerkend en bereidwilligheid om te leer
– Oog vir detail
– Goeie kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels
– Moet bereid wees om soms oortyd te werk indien sperdatums dit vereis, en jaarliks vir 10 tot 15 dae weg van die huis te wees vir oudits
Vergoedingspakket: Markverwant