Laat Dinge Gebeur – Stellenbosch

  • Date Listed 21/11/2014
  • Location

    Stellenbosch, Cape Winelands

  • Advertised By Private
  • Job Type Full-Time

‘n Eiendomsentrepreneur is op soek na ‘n “regterhand”, al is jy links.

Die suksesvolle kandidaat moet in staat wees tot of beskik oor die volgende:

1 Goeie rekenaarvaardighede – Microsoft Office, Internetbestuur en moontlik Pastel

2 Uitmunde organisatoriese vermoëns

3 Probleemoplossing

4 Deursettingsvermoë

Ons moet:

1 Verhurings hanteer

2 Rekeninge uitstuur.

3 Huur invorder.

4 Ontwikkelings beplan.

5 Professionele span saamstel.

6 Finansiering bekom.

7 Bemarking reël.

8 Verkope genereer.

9 Uitgaan op tender.

10 Boukontrakteurs aanstel.

11 Die bouproses monitor.

12 Gelukkig kliënte hê.

13 Haakplekke verwyder, konflik ontlont, tevredenheid skep.

14 Die vrug van ons arbeid geniet.

Stuur asb u CV per epos. (Dit is moontlik om dit aan te heg aan ‘n antwoord op hierdie advertensie). Hierdie is stap een van die aanstellingsproses.